VIAC

DT Forest, a. s.

vyrába BIOPALIVO

Dávame do pozornosti nový obchodný názov
a sídlo spoločnosti.

VIAC

DT Forest, a. s.

vyrába BIOPALIVO

Dávame do pozornosti nový obchodný názov
a sídlo spoločnosti.

Naše služby

VÝROBA A PREDAJ ŠTIEPKY

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je výroba paliva – drevnej štiepky na energetické účely. Spracovávame prevažne drevnú hmotu, ktorá už nie je inak efektívne využiteľná, najmä odpadové drevo z lesných prebierok, čistenia vodných tokov, zostatky po ťažbe, odpady z piliarskej výroby. Ročne vyrobíme cca. 40.000 ton drevnej štiepky.

Viac

Predaj palivového dreva

Ponúkame na predaj palivové drevo, štiepané – dub/buk (25 cm, 33 cm, 50 cm) voľne sypané alebo v dĺžkach – dub/buk (4 – 5 m)

Viac

Zhodnocovanie odpadu

Našej spoločnosti boli vydané povolenia na zhodnocovanie nie nebezpečného drevného odpadu mobilnými zariadeniami. V prípade záujmu nás kontaktujte, podmienky a možnosti s Vami radi prekonzultujeme osobne.

Viac

Správa lesov a ťažba dreva

Spoločnosť DT Forest, a. s. ako vlastník cca. 250 ha lesných pozemkov ponúka komplexné služby správy a starostlivosti o les, ako sú služby odborného lesného hospodára, vypracovanie lesného hospodárskeho plánu, ťažba a výsadba, alebo úprava lesných ciest. V prípade záujmu nás kontaktujte, podmienky a možnosti s Vami radi prekonzultujeme osobne.

Viac

Kontakty

Mgr. Roman Krajči Riaditeľr.krajci@dtforest.eu+421 905 403 394
Andrej Haliak Štiepkovanie, nákup hmotya.haliak@dtforest.eu+421 917 509 648
Ing. Michal Šuták Vývoz hmoty, predaj palivového drevam.sutak@dtforest.eu+421 917 954 696
Andrea Turzová Predaj štiepky, nákup a zhodnocovanie odpadova.turzova@dtforest.eu+421 908 740 052
Ing. Miroslava Tomíková Fakturáciam.tomikova@dtforest.eu+421 905 559 137

Fakturačné údaje

DT Forest, a. s.
Lieskovec 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36723622
IČ DPH: SK2022301567

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10425/R

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK37 0900 0000 0050 6548 4061
SWIFT: GIBASKBX