Správa lesov a ťažba dreva

Správa lesov

Spoločnosť DT Forest, a. s. ako vlastník cca. 250 ha lesných pozemkov ponúka komplexné služby správy a starostlivosti o les, ako sú služby odborného lesného hospodára, vypracovanie lesného hospodárskeho plánu, ťažba a výsadba, alebo úprava lesných ciest. V prípade záujmu nás kontaktujte, podmienky a možnosti s Vami radi prekonzultujeme osobne.


Ťažba dreva

Svojim obchodným partnerom ponúkame kompletné služby ťažby dreva – pilčícke služby, vývoz, spracovanie a odvoz dreva. V majetku našej spoločnosti sa nachádzajú kolesové vývozné súpravy a traktorové vývozné súpravy, ktorými zabezpečujeme vývoz sortimentov dreva a drevného odpadu z lesných porastov na odvozné miesta.