Výroba a predaj štiepky

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je výroba paliva – drevnej štiepky na energetické účely. Spracovávame prevažne drevnú hmotu, ktorá už nie je inak efektívne využiteľná, najmä odpadové drevo z lesných prebierok, čistenia vodných tokov, zostatky po ťažbe, odpady z piliarskej výroby. Ročne vyrobíme cca. 40.000 ton drevnej štiepky.

Na tieto účely vykupujeme drevný odpad z drevárskych prevádzok a odpady z lesnej ťažby.

Všetky služby spojené s ťažbou, vývozom a spracovaním dreva urobíme za Vás: Osobná obhliadka – cenová ponuka – vývoz – štiepkovanie – odvoz

Štiepkovanie

Spracovanie dreva a odpadu vykonávame vlastnými vysokokapacitnými mobilnými štiepkovačmi značky JENZ. Štiepkovače spracujú drevnú hmotu až do priemeru 60 cm na mieste, nadrozmerný odpad spracovávame po odvoze na našich skladoch. Štiepkovače spracujú 15-25 ton dreva za motohodinu v závislosti od druhu a typu drevnej hmoty.