DT Forest, a.s. vyrába BIOPALIVO

Naša spoločnosť bola založená pod obchodným názvom BIOPALIVO, a.s. v roku 2007 ako jedna z prvých firiem na Slovensku, zaoberajúca sa výrobou drevnej štiepky. Vstupom našej spoločnosti...

Správa lesov a ťažba dreva

Správa lesov Spoločnosť DT Forest, a. s. ako vlastník cca. 250 ha lesných pozemkov ponúka komplexné služby správy a starostlivosti o les, ako sú služby odborného lesného...

Zhodnocovanie odpadu

Našej spoločnosti boli vydané povolenia na zhodnocovanie nie nebezpečného drevného odpadu mobilnými zariadeniami. V prípade záujmu nás kontaktujte, podmienky a možnosti s Vami radi prekonzultujeme osobne.

Predaj palivového dreva

Ponúkame na predaj palivové drevo: Štiepané – dub/buk (25 cm, 33 cm, 50 cm) – cena dohodou V dĺžkach – dub/buk (4 – 5 m) –...

Výroba a predaj štiepky

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je výroba paliva – drevnej štiepky na energetické účely. Spracovávame prevažne drevnú hmotu, ktorá už nie je inak efektívne využiteľná, najmä...